logo

Hetkel oluline

Logopeed

Tatjana Galkina

Ruum 151
e-mail: tatjana.galkina[at]ehtehg.ee

T. Galkina

Julia Gelb

Ruum 151
e-mail: julia.gelb[at]ehtehg.ee

Vanemate vastuvõtt:  8.00 - 8.45 , Ruum 150
Registreerumine: +372 53905053

Töögraafik:
Emaspäev 8.00-15.30
Teisipäev - Reede 9.30-17.00

 

Pedagoogilise kallakuga logoteraapia ehk harjutusravi eesmärgiks on arendada logopeedilist tuge vajavate õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet.

Kõneravi vajavad põhiliselt I kooliastme õpilased.

Logopeedilise töö valdkonnad:
1. kõnearendus:
suuline kõne (kuulamine ja kõnelemine),
kirjalik kõne (lugemine ja kirjutamine);
2. psüühiliste protsesside arendamine (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu);
3. motoorika arendamine (üld- ja peenmotoorika, rütmika).

Logopeediatunnid toimuvad kogu õppeaasta vältel.

Logopeediatunnis ei hinnata õpilasi.

Kui õpilane hakkab käima logopeediatundides, siis tuleb seda teha pidevalt. Töö on tulemuslik ainult siis, kui see on pidev.

Viimati uuendatud:10.12.2018