E-õppe konverents „Õppijalt õppijale”.

02.11.2009

Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe Sihtasutus ja eKool korraldasid 29.oktoobril 2009 Tallinna Reaalkoolis õpetajatele ning koolijuhtidele e-õppe konverentsi „Õppijalt õppijale”.
 

Tallinna Haridusamet, Tiigrihüppe Sihtasutus ja eKool korraldasid 29.oktoobril 2009 Tallinna Reaalkoolis õpetajatele ning koolijuhtidele e-õppe konverentsi „Õppijalt õppijale”.
Konverentsi eesmärgiks oli võimaldada õpetajatel - praktikutel koostöös õpilastega tutvustada oma kogemusi infotehnoloogia abil õppimise ja õpetamise huvitavamaks muutmisel.
Konverentsil esinesid jagasid kogemusi e-õpet aktiivselt rakendavad õpetajad ja õppejõud üle Eesti.Sellel aastal tutvustas oma kogemust ka meie kooli õpetaja Ilona Kononova koos 2B klassi õpilastega Julia Grebstele, Anna Perštuk ja Nikolai Sokolov.

Tagasi