logo

Hetkel oluline

Uudiste arhiiv

Esimesse klassi astumine

08.02.2016

Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada 1. - 15. märtsini 2016.
 

Olulised tähtajad kooli astumisel 2016. aastal

  • 1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
  • Pärast 1. veebruari Tallinnasse elama asumist tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusametit. Info on vajalik selleks, et lisada lapse uue elukoha andmed eKooli.
  • Hiljemalt 25. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressi.;
  • Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte.
  • Alates 15. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Lisainfo: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Esimesse-klassi-astumine

Viimati uuendatud:03.04.2019