logo

Hetkel oluline

Uudiste arhiiv

17.09.2015 toimuval lastevanemate üldkoosolekul valitakse käesoleva õppeaasta hoolekogu koosseis.

08.09.2015

Lugupeetud lapsevanemad!
17.09.2015 toimuval lastevanemate üldkoosolekul valitakse käesoleva õppeaasta hoolekogu koosseis.
 
Kõiki vanemaid, kes soovivad oma kandidatuuri esitada, palun sellest teavitada kooli e-posti aadressil jelena.vassiljeva@ehtehg.ee hiljemalt 16.09.2015.
 
Infot kandideerimise kohta saate kooli direktorilt telefonil 5 116 269 igal tööpäeval kella 13.00-16.00 või kooli sekretärilt Jelena Vassiljevalt telefonil 60 20 736 tööpäevadel 10.00-15.00. Lisaks vaadake palun https://www.riigiteataja.ee/akt/13332410?leiaKehtiv (§ 73.) ja https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119657&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 

Viimati uuendatud:03.04.2019